Former Deans of the Office of the International Affairs

2006 08 ~ 2008 01 | De Yi CHU

2008 02 ~ 2008 07 | Lian Chang KUO

2008 08 ~ 2009 07 | De Yi CHU

2009 08 ~ 2011 07 | Hui Jin LIU

2011 08 ~ 2015 07 | Hun Hui LU

2015 08 ~ 2017 07 | Chi Fang CHAO

2017 08 ~ 2018 01 | Hong John LIN

2018 02 ~ 2019 01 | Jau Lan GUO

2019 02 ~ 2021 07 | Chi Sui WANG

2021 08 ~ | Ya Tin LIN